How does the CSA Regulation affect us all?

We all use online communications to maintain contact with friends and family, to share information fast when time is crucial in spite of physical distance, to research, develop, connect, interact.

In a world where we all increasingly rely on it, online communication must be safe and trusted.

A grandmother sending a photo of a young child in the bath tub, to parents living abroad. A doctor using chat apps to consults with patients who can not travel for a physical examination.

All of the above are normal and legitimate ways of communicating online. However, when conversations are monitored and scanned, these kind of photos are easy to be misinterpreted. Both a grandmother and a patient could be automatically flagged as abuse perpetrators.

The measures proposed by the EU with its CSA Regulation affect us all. However, you should be particularly worried if you are or care about a young person / teenager, workers that uphold professional secrecy and human rights defenders.

Photo of Emma Prest

Vi försöker granska regeringar som kommer att få tillgång till den här övervakningsteknologin. Journalister är redan under attack och är måltavlor. Denna förordning skulle bara ge mer makt till de som kan utnyttja sin ställing.

Mer information
Foto av Charalampos Kyritsis

Att skanna våra telefoner och bärbara datorer är en inkörsport för mäktiga människor att få tillgång till våra privata samtal som de lätt kan utvidga i framtiden. Idag är det för CSA-material, imorgon finns det en ny anledning. Vem kommer att säga nej till andra användningsområden när tekniken redan är på plats? Det leder till att det fria flödet av information bryts och till en avkylande effekt på yttrandefriheten.

Charalampos Kyritsis

Ung aktivist, Grekland

Mer information
En bild av en aktivist

Det skulle de facto göra det möjligt för myndigheterna att få tillgång till innehållet i krypterade informationsutbyten. Detta skulle försvaga nätsäkerheten för personer som arbetar med känslig information (journalister, advokater, människorättsförsvarare osv.). Hur är det med appar och programvaror som Signal och Tor som inte samlar in metadata om sina användare?

Ligue des Droits Humains

NGO, Belgien

Mer information
Pixel art avatar av Aura

Förslaget kommer att frånta unga människor och aktivister möjligheten att hitta en säker, krypterad mötesplats för att utbyta erfarenheter och diskutera personliga och politiska frågor. Vi vill inte vara rädda för att privata samtal ska kunna användas mot oss.

Aura

Ung aktivist, Tyskland

Mer information
Photo of Geoff Hunter

Om vår kommunikation blir avlyssnad, kommer det skada våra stories och säkerheten för de personer som är våra källor. [...] Människor riskerar att dödas.

Mer information

Youth

Young people & teenagers

Online spaces provide extraordinary opportunities to connect with others and to build safe spaces for exploration. Empowering and safe spaces can only be possible with privacy.

Professional secrecy

Journalism, doctors, lawyers

Whether it is journalists investigating the truth or combating dis or misinformation, lawyers consulting their clients or doctors and therapists supporting their patients - privacy is essential.

Social change

Human rights defenders

For human rights defenders, secure and trusted communication is often a matter of physical safety and democratic organising.

Håll dig uppdaterad!

Få de senaste nyheterna från kampanjen Stop Scanning Me och ta reda på hur du kan bidra till att göra internet till en säker plats för alla.

Prenumerera idag