Stop scanning me!

Integritet stärker, övervakning försvagar

Vi behöver alla åtnjuta frihet och integritet för att utforska vår identitet, forma vår framtid och bygga samhällen där vi kan trivas. Vi behöver alla säkra platser, särskilt i osäkra situationer.

År 2022 föreslog europeiska lagstiftare nya regler med den ädla avsikten att skydda barnen. Denna lag gör det dock möjligt för myndigheter att låta övervaka vem som helst och deras legitima konversationer.

Genom att göra det skadar den alla, även dem som den vill skydda. Ingen kan skyddas genom att göra internet mindre säkert.

EU måste ge människor möjligheten att förverkliga sig själva, koppla upp sig och organisera sig, både nutida och framtida generationer. Om vi samarbetar kan vi skydda barnen samtidigt som vi upprätthåller konfidentialitet och säkerhet på nätet.

Dela till Twitter

Kopiera och klistra in och dela på andra sociala medier:

Gå med icke-statliga organisationer och underteckna uppropet

Varför ska jag bry mig?

Dina privata chattar kommer att skannas. Du kommer inte att kunna dela med dig av något som är i någon form intimt utan att riskera att dina meddelanden, foton och videoklipp hamnar i händerna på någon statlig institution.

Tekniken är känd för att misslyckas. Och som ett resultat av detta kan du bli anklagad för att vara en (barn)sexualförbrytare utan att ha gjort något fel.

Vi har inte råd att göra fel. Vi är alla överens: sexuella övergrepp mot barn är ett fruktansvärt brott. Som samhälle bör vi inte slösa vår tid och energi på att ta itu med denna viktiga fråga med åtgärder som redan visat sig vara ineffektiva och skadliga.

Gå med icke-statliga organisationer och underteckna uppropet

Vad säger folk?

Photo of Emma Prest

Vi försöker granska regeringar som kommer att få tillgång till den här övervakningsteknologin. Journalister är redan under attack och är måltavlor. Denna förordning skulle bara ge mer makt till de som kan utnyttja sin ställing.

Mer information
Foto av Charalampos Kyritsis

Att skanna våra telefoner och bärbara datorer är en inkörsport för mäktiga människor att få tillgång till våra privata samtal som de lätt kan utvidga i framtiden. Idag är det för CSA-material, imorgon finns det en ny anledning. Vem kommer att säga nej till andra användningsområden när tekniken redan är på plats? Det leder till att det fria flödet av information bryts och till en avkylande effekt på yttrandefriheten.

Charalampos Kyritsis

Ung aktivist, Grekland

Mer information
En bild av en aktivist

Det skulle de facto göra det möjligt för myndigheterna att få tillgång till innehållet i krypterade informationsutbyten. Detta skulle försvaga nätsäkerheten för personer som arbetar med känslig information (journalister, advokater, människorättsförsvarare osv.). Hur är det med appar och programvaror som Signal och Tor som inte samlar in metadata om sina användare?

Ligue des Droits Humains

NGO, Belgien

Mer information
Pixel art avatar av Aura

Förslaget kommer att frånta unga människor och aktivister möjligheten att hitta en säker, krypterad mötesplats för att utbyta erfarenheter och diskutera personliga och politiska frågor. Vi vill inte vara rädda för att privata samtal ska kunna användas mot oss.

Aura

Ung aktivist, Tyskland

Mer information
Photo of Geoff Hunter

Om vår kommunikation blir avlyssnad, kommer det skada våra stories och säkerheten för de personer som är våra källor. [...] Människor riskerar att dödas.

Mer information

Om vi samarbetar kan vi skydda barnen samtidigt som vi upprätthåller konfidentialitet och säkerhet på nätet.

Håll dig uppdaterad!

Få de senaste nyheterna från kampanjen Stop Scanning Me och ta reda på hur du kan bidra till att göra internet till en säker plats för alla.

Prenumerera idag

Nyheter och media

EDPB och EDPS är allvarligt oroade över CSA-förordningen

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) och //Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) varnar för allvarliga problem med dataskyddet och integriteten, allvarliga risker för de grundläggande rättigheterna.

Läs mer

Hur spöket av miljontals övergrepp hemsöker europeiska beslutsfattare

Hur kan sexualiserat våld mot minderåriga kvantifieras? Många vilseledande siffror cirkulerar - och på grundval av dessa siffror kräver politiker mer övervakning. En analys av de största missförstånden.

Läs mer

FN ifrågasätter den föreslagna förordningens förenlighet med de mänskliga rättigheterna

FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter Volker Türk uttalar sig mot EU:s planer på att utan misstanke söka igenom alla privata meddelanden och foton med hjälp av felbenägna algoritmer.

Läs mer

Europeiska kommissionens egen granskningsnämnd: effektivitet inte påvisad

Nämnden påpekar att CSA:s förslag inte är tillräckligt tydligt när det gäller hur åtgärder för att upptäcka nytt material med sexuella övergrepp mot barn/grooming skulle respektera förbudet mot allmänna övervakningsskyldigheter och om de ens är effektiva.

Läs mer

En pappa tog bilder på sitt nakna småbarn för doktorn. Google flaggade honom som kriminell

Google har ett automatiserat verktyg för att upptäcka kränkande bilder på barn. Men systemet kan göra fel, och konsekvenserna är allvarliga.

Läs mer

EESK: "oproportionerliga åtgärder" som öppnar för risken för "utbredd övervakning"

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) visar att förslaget till CSA innehåller åtgärder av "oproportionerlig karaktär", varnar för "risken för en omfattande övervakning av alla virtuella utbyten", ifrågasätter tillvägagångssättet med "en allmän genomgång av värd- och kommunikationstjänster" och "ber kommissionen att göra texten bättre och mer specifik för att skydda brevsekretessen och respekten för den personliga integriteten".

Läs mer

Europeiska kommissionen gör inte sin hemläxa och förlitar sig istället på uppgifter från industrin

Kommissionen använde uppgifter om noggrannhet och precision hos AI-verktyg för att upptäcka material om sexuella övergrepp mot barn (CSAM) på nätet uteslutande från Meta och ett annat teknikföretag, visar en begäran om tillgång till handlingar som lämnats in av den före detta EU-parlamentarikern Felix Reda.

Läs mer

Ledamöter från olika partier: "Avstå från att skapa eller godkänna ett system för massövervakning"

Europaparlamentets ledamöter slår larm om EU-kommissionens förslag: "Massövervakning av digital korrespondens specifikt skulle orsaka utbredd osäkerhet, misstro och oro bland medborgare och företag".

Läs mer

Vår koalition

Håll dig uppdaterad!

Få de senaste nyheterna från kampanjen Stop Scanning Me och ta reda på hur du kan bidra till att göra internet till en säker plats för alla.

Prenumerera idag