Stop scanning me!

Privacy maakt sterker, surveillance verzwakt.

We zijn allemaal gebaat bij vrijheid en privacy om onze identiteit te onderzoeken, onze toekomst vorm te geven en samen te komen. We hebben allemaal veilige ruimten nodig, vooral in onveilige situaties.

In 2022 stelde de Europese wetgever nieuwe regels voor met het nobele doel kinderen te beschermen. Met deze wet kunnen autoriteiten echter ieders' legitieme gesprekken laten afluisteren.

Daarmee schaden beleidsmakers iedereen, ook degenen die ze nou juist wil beschermen. Niemand wordt beter beschermd door het internet minder veilig te maken.

De EU moet mensen in staat stellen zichzelf te ontwikkelen, contacten te leggen en zich te organiseren voor nu en voor toekomstige generaties. Als we samenwerken, kunnen we kinderen beschermen en tegelijkertijd de vertrouwelijkheid en veiligheid online handhaven.

Deel op Twitter

Copy-paste en deel op andere sociale media

Sluit je aan bij 133 ngo's en teken de petitie

Waarom zou ik me zorgen maken?

Je privéberichten worden gemonitored Je kunt dan niets meer delen wat ook maar een beetje intiem is, zonder het risico te lopen dat je berichten, foto's en video's in handen komen van een of andere overheidsinstelling.

Deze technologie maakt veel fouten. En als gevolg daarvan kun je worden beschuldigd van kindermisbruik zonder dat je iets verkeerd hebt gedaan.

We kunnen het ons niet veroorloven het fout te doen. We zijn het er allemaal over eens: seksueel misbruik van kinderen is afschuwelijk. Als samenleving moeten we doen wat nodig is om dit probleem aan te pakken, zonder tijd te verspillen aan acties die bewezen ineffectief en schadelijk zijn.

Sluit je aan bij 133 ngo's en teken de petitie

Wat zeggen mensen?

Foto van Emma Prest

We doen onderzoek naar de regeringen die toegang hebben tot deze scantechnologie. Journalisten worden nu al aangevallen en vormen nu al een doelwit. Deze wetgeving geeft alleen maar meer macht aan machthebbers om hun positie te misbruiken.

Meer informatie
Foto van Charalampos Kyritsis

Het monitoren van onze telefoons en laptops is een makkelijke manier voor machtige mensen om toegang te krijgen tot onze privégesprekken. Vandaag is het voor het vinden van kindermisbruik, morgen zal er een ander excuus zijn. Wie zal nee zeggen tegen ander gebruik als de technologie er eenmaal is? Het leidt tot het inperken van de vrije uitwisseling van informatie en een chilling effect voor de vrijheid van meningsuiting.

Charalampos Kyritsis

Jonge activist, Griekenland

Meer informatie
Een foto van een activist

Hierdoor zouden autoriteiten de facto toegang krijgen tot de inhoud van versleutelde berichten. Dit verzwakt de online veiligheid van mensen die met gevoelige informatie werken (journalisten, advocaten, mensenrechtenactivisten, enz.). Hoe zit het met apps en software zoals Signal en Tor die geen metadata over hun gebruikers verzamelen?

Ligue des Droits Humains

NGO, België

Meer informatie
Pixel art avatar van Aura

Met dit voorstel wordt jongeren en activisten de mogelijkheid ontnomen via een veilig kanaal ervaringen uit te wisselen en persoonlijke en politieke zaken te bespreken. We willen niet bang zijn dat onze gesprekken die privé zouden moeten zijn, tegen ons kunnen worden gebruikt.

Aura

Jonge activist, Duitsland

Meer informatie
Foto van Geoff Hunter

Als onze communicatie wordt onderschept, zou dat onze verhalen en de veiligheid van onze bronnen schaden. […] Het leven van mensen staat op het spel.

Meer informatie

Als we samenwerken, kunnen we kinderen beschermen en tegelijkertijd de vertrouwelijkheid en veiligheid online waarborgen.

Blijf op de hoogte!

Lees het laatste nieuws over de campagne Stop Scanning Me en hoe je kunt bijdragen aan een veilig internet voor iedereen.

Abonneer nu

Nieuws en media

De EDPB en de EDPS maken zich ernstig zorgen over de CSA-verordening

De European Data Protection Board (EDPB) en de European Data Protection Supervisor (EDPS) waarschuwen voor grote risico's op het gebied van gegevensbescherming en de bescherming van fundamentele grondrechten.

Lees verder

Hoe misleidende statistieken de Europese wetgever beïnvloedt

Hoe wordt seksueel geweld tegen minderjarigen gekwantificeerd? Wat blijkt: er circuleren veel misleidende cijfers op basis waarvan politici roepen om meer surveillance. Een analyse van de grootste misverstanden.

Lees verder

VN: voorgestelde verordening mogelijk niet verenigbaar met de mensenrechten

VN-mensenrechtencommissaris Volker Türk spreekt zich uit tegen de plannen van de EU om zonder verdenking alle privéberichten en foto's te doorzoeken met behulp van foutgevoelige algoritmen.

Lees verder

Adviesorgaan van de Europese Commissie: efficiëntie niet aangetoond

De adviesraad wijst erop dat het CSA-voorstel onvoldoende duidelijk is over de manier waarop de maatregelen voor het opsporen van materiaal van kindermisbruik het verbod op een algemene monitoringsverplichting respecteert en over de vraag of die zelfs efficiënt zijn.

Lees verder

Een vader nam op verzoek van de dokter foto's van zijn naakte peuter. Google bestempelde hem als een crimineel

Google gebruikt computers en kunstmatige intelligentie om misbruik van kinderen op te sporen. Maar het systeem kan zich vergissen, en de gevolgen zijn ernstig.

Lees verder

EESC: "niet-proportionele maatregelen" met een risico op "grootschalige surveillance"

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) is van mening dat het CSA-voorstel maatregelen bevat die "onevenredig zwaar" zijn, waarschuwt voor het "risico van een grooschalige surveillance van alle online communicatie". Ze plaatst ook vraagtekens bij de inzet van "een algemene monitoringsverplichting voor hosting- en communicatiediensten". De instantie verzoekt de wetgever de tekst beter en specifieker te maken om het briefgeheim en de eerbiediging van de privacy te waarborgen.

Lees verder

De Europese Commissie doet haar huiswerk niet en vertrouwt in plaats daarvan blind op gegevens van commerciële bedrijven

De Commissie gebruikte alleen de gegevens over de betrouwbaarheid van de technologieën om seksueel misbruik van kinderen op te sporen van Meta en een ander technologiebedrijf, zo bleek uit op documenten die op van voormalig lid van het Europees Parlement Felix Reda openbaar werden.

Lees verder

Leden van verschillende fracties in het Europees Parlement: "Creëer geen systeem voor massasurveillance."

Leden van het Europees Parlement slaan alarm over het voorstel van de Europese Commissie: "Grootschalige surveillance op digitale communicatie zou leidt tot grote onzekerheid, wantrouwen en onrust onder burgers en bedrijven".

Lees verder

Onze coalitie

Blijf op de hoogte!

Lees het laatste nieuws over de campagne Stop Scanning Me en hoe je kunt bijdragen aan een veilig internet voor iedereen.

Abonneer nu